mechanical engineer

mechanical engineer
mechanical engineer UK US noun [C] PRODUCTION
a person who designs or builds machines: »

He joined the space agency as a mechanical engineer assigned to develop tools for astronauts.


Financial and business terms. 2012.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • mechanical engineer — noun a person trained to design and construct machines • Hypernyms: ↑engineer, ↑applied scientist, ↑technologist • Hyponyms: ↑tribologist * * * noun : an engineer whose training or occupation is in mechanical engineering abbr. M.E. * * * …   Useful english dictionary

  • mechanical engineer — mechanikos inžinierius statusas T sritis profesijos apibrėžtis Inžinierius, kuris projektuoja ir konstruoja įrankius, variklius, mašinas, įvairius mechaninius įrenginius, organizuoja jų gamybą, rūpinasi jų eksploatavimu ir remontu. Jo darbas… …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • mechanical engineer — mechanikos inžinierius statusas T sritis profesijos apibrėžtis Inžinierius, puikiai išmanantis mechanikos dalykus ir gebantis savo žinias taikyti įvairiose pramoninės veiklos šakose. atitikmenys: angl. mechanical engineer pranc. ingénieur en… …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • mechanical engineer — noun see mechanical engineering …   New Collegiate Dictionary

  • mechanical engineer — person skilled in mechanical engineering, one who is trained in the design and use of machinery …   English contemporary dictionary

  • mechanical engineer — See: mechanical engineering …   English dictionary

  • mechanical engineer — /məˌkænɪkəl ɛndʒəˈnɪə/ (say muh.kanikuhl enjuh near) noun an engineer specialising in the design and construction of engines and machines …  

  • Chief Mechanical Engineer — and Locomotive Superintendent are titles applied by British, Australian, and New Zealand railway companies to the person ultimately responsible to the board of the company for the building and maintaining of the locomotives and rolling stock. In… …   Wikipedia

  • nuclear energy mechanical engineer — branduolinės energetikos inžinierius statusas T sritis profesijos apibrėžtis Inžinierius, kuris tiria, projektuoja ir pataria mechaninės įrangos, skirtos branduolinei energijai išjungti, kontroliuoti ir panaudoti, klausimais, planuoja ir prižiūri …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • nuclear power mechanical engineer — branduolinės energetikos inžinierius statusas T sritis profesijos apibrėžtis Inžinierius, kuris tiria, projektuoja ir pataria mechaninės įrangos, skirtos branduolinei energijai išjungti, kontroliuoti ir panaudoti, klausimais, planuoja ir prižiūri …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”